Dokümanlar

Aday Memur Temel Eğitim Ders Notları Anayasa Hukuku Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Devlet Mallarını Koruma Devlet Memurları Kanunu Devlet Teşkilatı Disiplin Gizlilik ve Gizliliğin Önemi Haklar ve Yasaklar Halkla İlişkiler Ders Notları İnsan Hakları Kamu Personeli Kamuda Hizmete Alam ve Atama Kılık Kıyafet Mali ve Sosyal Hükümler Memuriyetin Sona Ermesi Milli Güvenlik Müracaat ve Şikayetler Ödev ve Sorumluluklar Takdirname ve Ödüllendirme Temel İlkeler Yer Değiştirme Disiplin 2547 sayılı Kanun Disiplin ve Ceza Hükümleri - Açıklamalı Metin Akademik Personel Ceza Tablosu Disiplin İşlemleri Disiplin Soruşturmalarında Bir Alt Ceza İşleminin Uygulanması İdari Personel Ceza Tablosunu İnceleme ve Soruşturma İşlemlerinin Rektörlüğe Bildirimi Personel Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması Soruşturma Örnek Formları Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atama Değerlendirme Kriter Komisyon Tutanakları Doktor Öğretim Üyesi Komisyon Tutanağı Kullanılan Formlar (Akademik) 37.Madde ile Görevlendirilecek Personel için Başvuru Formu Akademik İdari Görev Listesi Akademik Kadro Talep Formu Akademik Personel Bilgi Formu Akademik Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu Doçentlik sınav jüri üyeleri ile Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör atama jürilerinde görev alan Öğretim Üyesi bilgi formu Mecburi Hizmet Formları Norm Kadroların Belirlenmesi Formu Ögretim Elemani Kadrolarina Atama Dilekce Formu Ögretim Elemani Kadrolarina Basvurma Dilekce Formu ÖĞRETİM ÜYESİ İZNİ KAPSAMINDA GELEN ÖĞRETİM ÜYELERİ Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimler İçin) Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokuları İçin) Profesörlüğe Atananlar İçin Bilgi Formu Profesörlüğe Atananlar İçin Özgeçmiş Formu Taahhüt ve Kefalet Senedi (Yurtdışı 33'üncü madde ve 39'uncu madde) Taahhüt ve Kefalet Senedi (Yurtiçi 35'inci madde) Yabancı Öğretim Üyesi Görev Süresi Yenileme Formu Yabanci Uyruklu Öğretim Elemanı (bilgi derleme formu) Yabanci Uyruklu Öğretim Elemanı (bilgi formu) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu Yabanci Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı Formu Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli İstihdamı Hakkındaki Tip Sözleşmesi YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA GİDEN ÖĞRENCİ YÖK YURT DIŞI DOKTORA ARAŞTIRMA DESTEĞİ KAPSAMINDA GİDEN ÖĞRENCİ Yurtdışı Çalışma Formu Kullanılan Formlar (Genel) Aile Durumu Bildirimi Aile Yardımı Bildirimi BES Otomatik Katılım Personel Bilgi Formu Emeklilik Banka Tercih Dilekçesi Emeklilik Belgesi Matbu Formu Görevlendirme İstek Formu Görevlendirme İstek Formu (Genel Sekreterlik) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu İlişik Kesme Belgesi İzin Formu Kimlik Kartı Teslim Formu Maaş Nakil Bildirim Formu Mal Bildirim Beyannamesi İzleme Kartı Mal Bildirim Beyannamesi Zarfı Mal Bildirimi Formu PBS’de İZİN ONAY / RED İŞLEMLERİ PBS’de YILLIK İZİN FORMU OLUŞTURMA Sendika Formları Sendika Toplantı Tutanağı Tebliğ Tebellüğ Belgesi Terfi Tablosu YILLIK İZİN TANIMLAMASI AÇIKLAMASI Kullanılan Formlar (İdari) ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ I-II-III Sayılı Cetveller İdari Personel Bilgi Formu İdari Personel Dolu-Boş Kadro Değişiklik Formu (3 ve 4 Sayılı Cetveller) İdari Personel Nakil Talep Formu Sicil Değerlendirme Formu Sicil Terfisinde Personelin Terfi Dönemini Gösterir Cetvel Sözleşmeli Personel Başvuru Dilekçesi Link Dosyası Norm Kadro Cetveli Sözleşmeli Personel Başvuru Dilekçesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İşlemleri Doçent Kadrosuna Başvuru Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu Profesör Kadrosuna Başvuru SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme Kriterine İlişkin Yönerge (YENİ) SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriteri (sadece Dr.Öğr.Üyesi için) SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu (sadece Dr.Öğr.Üyesi için)