Dokümanlar

2. EĞİTİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar) FR-217 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kadro Talep Formu FR-214 İmza Tatbik Belgesi FR-196 Dilek, Şikayet, Öneri Formu PL-015 Yıllık Eğitim Planı-2021 PL-014 Yıllık Eğitim Planı-2020 FR-173 Yıllık Eğitim Plan Formu FR-170 Birim İçi Değerlendirme Ölçeği LST-041 Eğitime Katılacak Personel Listesi FR-166 Aday Memur Eğitim Sınav Sonuç Listesi Formu FR-165 Oryantasyon Eğitim Plan Formu FR-164 Eğitmen Değerlendirme Formu FR-163 Toplantı Tutanak Formu FR-162 Sürekli İşçi Performans Değerlendirme Formu FR-161 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu FR-160 Eğitim İstek Formu FR-159 Anket Değerlendirme Raporu FR-158 Birim İçi Değerlendirme Ölçeği FR-148 Doküman Talep, Revizyoni İptal Formu FR-147 Revizyon Takip Formu FR-146 Sivil Savunma Ekipleri Formu FR-141 Eğitime Katılacak Personel Listesi Formu FR-140 Eğitim Değerlendirme Formu FR-139 Eğitim Katılım Formu FR-134 Hizmet İçi Eğitim Ders Ücreti Ödeme Bilgileri Formu FR-130 Malzeme Talep Formu DKD-010 Ek-4 Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu DKD-009 Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu DKD-008 Ek-2 Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona Üyelik Başvuru Belgesi Formu DKD-007 Ek-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu DKD-002 Sendika Üye Tespiti Toplantı Tutanağı FR-081 Toner Talep Formu FR-082 Devlet Memurları Yemin Belgesi FR-079 Personel Kimlik Kartı Teslim Formu FR-077 Hizmet İçi Eğitim Ders Programı Formu FR-049 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu 3. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar ORTAK) FR-177 Evrak Akış Zimmet Formu LST-059 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi FR-176 Arşiv Evrak Talep Formu FR-175 Arşiv Evrak Teslim Formu DKD-051-Mal Bildirim Beyannamesi FR-125 Dizi Pusulası FR-075 Personel Nakil Bildirimi DKD-006 Emeklilik Belgesi DKD-005 Mal Bildirim Beyannamesi Zarfı DKD-004 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu DKD-003 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu FR-074 İlişik Kesme Belgesi FR-080 Tebliğ Tebellüğ Belgesi FR-078 Emeklilik Banka Tercih Dilekçesi 3.1. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK) SZ-010 Taahhüt ve Kefalet Senedi (2547/33. Madde ve 39. Madde) SZ-008 Süleyman Demirel Üniversitesi İle Bu Üniversitede Görev Alan Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Tip Sözleşme SZ-007 Taahhüt ve Kefalet Senedi (2547/35. Madde) FR-086 2547/37. Madde Görevlendirme Formu FR-073 Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu FR-072 Yurtdışına Görevli Giden Öğretim Elemanlarına Ait Yurtdışında Çalışma Raporu FR-071 Görevlendirme Talep Formu FR-059 Akademik İdari Görev Listesi Formu FR-058 Akademik Personel Bilgi Formu 3.2. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (KADRO)) DKD-078 Tablo 6. Fakültede Ders Verecek Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu DKD-077 Tablo 5. Zorunlu Ortak Dersleri Vermek Üzere Fakülte Haricindeki Uygulamalı Birimlerde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu DKD-076 Tablo 4. Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu DKD-075 Tablo 3. Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu DKD-074 Tablo 2. Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu DKD-073 Tablo 1. Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu DKD-064 Form B (Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu) DKD-063 Form A (Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu) DKD-062Form A/1 (Mecburi Hizmet Yükümlülerinin Eş Durum Formu) PL-006 2021 Yılı Asgari ve Norm Kadro Cetveli FR-069 Akademik Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu FR-104 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 3 FR-103 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 2 FR-102 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 1 FR-060 Akademik Kadro Talep Formu 3.3. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (ÖĞRETİM ELEMANI)) FR-117 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu FR-097 Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) FR-096 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) FR-065 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin) FR-064 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlık Birimler) FR-063 Öğretim Elemanları Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin) FR-062 Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimler İçin) FR-061 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu 3.4. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (ÖĞRETİM ÜYESİ)) FR-221 Profesör Kadrosuna Başvuru Basılı Dosya Dizi Pusulası FR-220 Doçent Kadrosuna Başvuru Basılı Dosya Dizi Pusulası FR-219 Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuru Basılı Dosya Dizi Pusulası FR-215 Kalite Öz Değerlendirme Formu (DOÇENT) FR-216 Kalite Öz Değerlendirme Formu (PROFESÖR) FR-195 Profesör Adayları için Komisyonu Tutanağı FR-194 Doçent Adayları İçin Komisyon Tutanağı FR-193 Doktor Öğretim Üyesi İçin Komisyon Tutanağı FR-192 Görev Süresi Biten Doktor Öğretim Üyesi Komisyon Tutanağı YNR-005 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge FR-057 Profesör Kadrosuna Atananlar İçin Özgeçmiş Formu FR-056 Profesör Kadrosuna Atananlar İçin Bilgi Formu FR-055 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu FR-053 Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri İle Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyeleri Bilgi Formu 3.5. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar İDARİ ) FR-068 İdari Personel Nakil Talep Formu FR-070 İdari Personel Bilgi Formu FR-067 İdari Personel Boş Kadro Değişikliği Formu (4 Sayılı Cetvel) FR-066 İdari Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu (3 Sayılı Cetvel) 3.6. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul Ve Esaslar Genelge (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi) DKD-088 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form DKD-087 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo DKD-086 Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu DKD-085 Vize Talep Formu DKD-084 Açık Kimlik Formu DKD-083 Başvuru Dilekçesi FR-076 Yabancı Öğretim Üyesi/Elemanı Görev Süresi Yenileme Formu 4. DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar) FR-186 Tebellüğ Tutanağı FR-185 Tanık İfadeye Çağrı Yazısı FR-184 Tanık İfade Tutanağı FR-183 Şüpheli Savunma Çağrı Yazısı FR-182 Şüpheli İfade Tutanağı-Müdafisiz FR-181 Şüpheli İfade Tutanağı-Müdafili FR-180 Şikayetçi İfadeye Çağrı Yazısı FR-179 Şikayetçi İfade Tutanağı FR-178 Soruşturma Raporu-Ceza FR-095 İstinabe Suretiyle İfade Alınması İçin Talep Yazısı FR-094 Soruşturma İşlemi İçin Ek Süre İsteme Yazısı FR-093 İnceleme İşlemi İçin Ek Süre İsteme Yazısı FR-092 Disiplin Soruşturması İçin Soruşturma Raporu FR-091 Ceza ve Disiplin Soruşturmaları İçin Soruşturma Raporu FR-090 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Savunma İsteme Yazısı FR-089 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Ceza Verme Yazısı FR-088 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Bir Alt Ceza Verme Yazısı FR-085 Soruşturma Dosyası Teslimi FR-083 Yeminli Katip Yemin Tutanağı FR-084 Dizi Pusulası 5. İŞ AKIŞ ŞEMALARI İA-233 Gelen Evrak Kayıt İşlemi İş Akışı İA-232 Giden Evrak Kayıt İşlemi İş Akışı İA-189 Kamu Görevinden Çıkarılma İşlemleri İA-188 Uyarma ve Kınama Ceza İşlemleri İA-187 Disiplin Soruşturma İşlemleri İA-186 Aylıktan Kesme Ceza İşlemleri İA-185 Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlemleri İA-184 Taşınır Kayıt Zimmet Alma İşlemleri İA-183 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Girişi İşlemleri İA-182 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Çıkışı İşlemleri İA-181 Taşınır Kayıt Tüketim Çıkışı İşlemleri İA-180 Taşınır Kayıt Yıl Sonu İşlemleri İA-179 Taşınır Kayıt Sayım ve Devir İşlemleri İA-178 Hizmet İçi Eğitim Programları İA-177 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İA-176 Yetkili Sendika Tespiti Toplantısı İA-175 Sendika Kurum İdari Kurul Toplantısı İA-174 Personel Kimlik Kartı İşlemleri İA-173 Yakın Kartı ve Geçici Kart İşlemleri İA-172 Aday Memur Hizmet İçi Eğitim, Asalet Tastiki ve Terfi İşlemleri İA-171 Askerlik İzni ve Dönüş İşlemleri İA-150 Ücretsiz İzin İşlemleri İA-147 Belge Talebi İşlemleri İA-146 Mal Bildirimi İşlemleri İA-145 Pasaport İşlemleri İA-144 Öğrenim Değerlendirme (İntibak) İşlemleri İA-142 Terfi İşlemleri İA-140 Hizmet Birleştirme İşlemleri İA-136 Emeklilik İşlemleri İA-135 Görevden Çekilme (İstifa) İşlemleri İA-133 Araştırma Görevlisi Ataması İA-132 Öğretim Görevlisi Ataması İA-131 Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama (Görev Süresi Uzatma) İA-130 Kadro İptal-İhdas İşlemleri İA-129 Sözleşmeli Personel Sözleşme Feshi İA-128 Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme İA-127 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İA-126 Mevsimlik Geçici İşçi Alımı İA-125 Sürekli İşçi Alımı İA-124 Profesör Ataması İA-123 Dr. Öğretim Üyesi Ataması İA-122 Doçent Ataması İA-121 TUS-DUS-YDUS-İlan ve Atama İşlemleri İA-120 657/4/B Sözleşmeli Personel Alımı İA-119 657 s.K. İdari Kadro Açıktan ve Naklen Atama İA-118 Akademik İlan İA-117 2547/13/b-4 md. Görevlendirme İA-115 2547/40-b Görevlendirme İA-114 2547/39. md. Görevlendirme İA-113 2547/38. md. Görevlendirme İA-112 2547/37. md. Görevlendirme İA-111 2547/35. md. Giden Personel İA-110 2547/35.md. Gelen Personel 6-TABLOLAR LST-057 Hizmet Standartları Tablosu