Dokümanlar

2. EĞİTİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar) FR-058 Hizmet İçi Eğitim Ders Ücreti Ödeme Formu RPR-003 Haftalık Faaliyet Rapru FR-051 Eğitim Tutanağı DKD-009 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik DKD-010 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği FR-093 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kadro Talep Formu FR-001 İmza Tatbik Belgesi FR-089 Dilek, Şikayet, Öneri Formu PL-003 Yıllık Eğitim Planı-2021 PL-004 Yıllık Eğitim Planı-2022 FR-073 Yıllık Eğitim Plan Formu RPR-002 Birim İçi Değerlendirme Ölçeği LST-003 Eğitime Katılacak Personel Listesi FR-071 Aday Memur Eğitim Sınav Sonuç Listesi Formu FR-070 Oryantasyon Eğitim Plan Formu FR-069 Eğitmen Değerlendirme Formu FR-068 Toplantı Tutanak Formu FR-067 Sürekli İşçi Performans Değerlendirme Formu LST-007 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu FR-065 Eğitim İstek Formu RPR-001 Anket Değerlendirme Raporu FR-072 Birim İçi Değerlendirme Ölçeği FR-064 Doküman Talep, Revizyoni İptal Formu FR-063 Revizyon Takip Formu FR-062 Sivil Savunma Ekipleri Formu FR-060 Eğitim Değerlendirme Formu FR-059 Eğitim Katılım Formu DKD-030 Ek-4 Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu DKD-029 Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu DKD-028 Ek-2 Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona Üyelik Başvuru Belgesi Formu DKD-027 Ek-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu DKD-001 Sendika Üye Tespiti Toplantı Tutanağı FR-033 Devlet Memurları Yemin Belgesi FR-030 Personel Kimlik Kartı Teslim Formu FR-029 Hizmet İçi Eğitim Programı Formu FR-002 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu 3. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar ORTAK) FR-096 Evrak Akış Zimmet Formu FR-075 Arşiv Evrak Talep Formu FR-074 Arşiv Evrak Teslim Formu DKD-013-Mal Bildirim Beyannamesi FR-056 Dizi Pusulası FR-027 Personel Nakil Bildirimi DKD-014 Emeklilik Belgesi DKD-004 Mal Bildirim Beyannamesi Zarfı DKD-003 Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu DKD-002 Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu FR-026 İlişik Kesme Belgesi FR-031 Tebliğ Tebellüğ Belgesi DKD-005 Emeklilik Banka Tercih Dilekçesi 3.1. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK) FR-090 Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliği Ar&Ge, Tasarım ve Yenilik Projeleri Değerlendirme Formu FR-066 4691 Sayılı Kanun’un 7. Maddesi, 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesi ve 5746 Sayılı Kanun’un 3. Maddesi Gereğince Görevlendirme Başvuru Formu 2547/37. Madde Görevlendirme Protokolü FR-037 2547/37. Madde Görevlendirme Formu FR-061 Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalışmalarına İlişkin Bilgi Formu SZ-005 Taahhüt ve Kefalet Senedi (2547/33. Madde ve 39. Madde) SZ-004 Süleyman Demirel Üniversitesi İle Bu Üniversitede Görev Alan Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Tip Sözleşme SZ-003 Taahhüt ve Kefalet Senedi (2547/35. Madde) FR-024 Yurtdışına Görevli Giden Öğretim Elemanlarına Ait Yurtdışında Çalışma Raporu FR-023 Görevlendirme Talep Formu FR-011 Akademik İdari Görev Listesi Formu FR-010 Akademik Personel Bilgi Formu 3.2. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (KADRO)) DKD-023 Form B (Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu) DKD-021 Form A (Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu) DKD-022Form A/1 (Mecburi Hizmet Yükümlülerinin Eş Durum Formu) PL-006 2022 Yılı Asgari ve Norm Kadro Cetveli FR-021 Akademik Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu FR-096 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 3 FR-095 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 2 FR-094 Norm Kadroların Belirlenmesi Form 1 FR-012 Akademik Kadro Talep Formu 3.3. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (ÖĞRETİM ELEMANI)) FR-055 Öğretim Elemanı Kadrosuna Atama Başvuru Formu FR-047 Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) FR-046 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Yabancı Dil Öğretim Görevlisi) FR-017 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin) FR-016 Öğretim Elemanı Ön Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlık Birimler) FR-015 Öğretim Elemanları Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Meslek Yüksekokulları İçin) FR-014 Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuç Tutanağı (Fakülte, Yüksekokul ve Rektörlüğe Bağlı Birimler İçin) FR-013 Öğretim Elemanı Kadrosuna Başvuru Formu 3.4. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar AKADEMİK (ÖĞRETİM ÜYESİ)) FR-087 Doçent Adayları İçin Komisyon Tutanağı YNR-001 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge FR-054 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge Değerlendirme Komisyonu Tutanağı FR-088 Profesör Adayları için Komisyon Tutanağı FR-006 Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri İle Doktor Öğretim Üyesi, Doçent Ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyeleri Bilgi Formu FR-003 Öğretim Üyesi Dilekçe Formu (Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvurular İçin) FR-096 Profesör Kadrosuna Başvuru Basılı Dosya Dizi Pusulası FR-095 Doçent Kadrosuna Başvuru Basılı Dosya Dizi Pusulası FR-094 Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuru Basılı Dosya Dizi Pusulası FR-091 Kalite Öz Değerlendirme Formu (Doçent Kadrosuna Başvuracaklar Dolduracaktır) FR-092 Kalite Öz Değerlendirme Formu (Profesör Kadrosuna Başvuracaklar Dolduracaktır) FR-085 Görev Süresi Biten Doktor Öğretim Üyesi Komisyon Tutanağı FR-009 Profesör Kadrosuna Atananlar İçin Özgeçmiş Formu FR-008 Profesör Bilgi Formu FR-007 Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu 3.5. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar İDARİ ) FR-020 İdari Personel Nakil Talep Formu FR-022 İdari Personel Bilgi Formu FR-019 İdari Personel Boş Kadro Değişikliği Formu (4 Sayılı Cetvel) FR-018 İdari Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu (3 Sayılı Cetvel) 3.6 ASSIGMENT AND ENTITY BRANCH OFFICE (Using Forms - Foreign National Instructor) FR-097 Standard Contract (For Foreign Academic Staff Member) DKD-11 General Requirements for Employment of Foreign Academic Staff DKD-012 Circular (Proposal for Foreign Academic Staff) DKD-026 Foreign Academic Tenure Extention Form DKD-025 The Table Showing The Information About The Foreign Academics Employed For The First Time DKD-024 Nformation Gathering And Identity Form For Foreign Nationals DKD-008 Visa Application Form DKD-007 Clear Identity DKD-006 Application Petition FR-028 Foreign Academic Tenure Renewal Form 3.6. ATAMA VE ÖZLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI) DKD-031 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI İSTİHDAMIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR DKD-031 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI İSTİHDAMIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR FR-097 Tip Sözleşme (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin) DKD-012 Genelge (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi) DKD-026 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form DKD-025 İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo DKD-024 Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu DKD-008 Vize Talep Formu DKD-007 Açık Kimlik Formu DKD-006 Başvuru Dilekçesi FR-028 Yabancı Öğretim Üyesi/Elemanı Görev Süresi Yenileme Formu 4. DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar) FR-083 Tanık İfade Çağrı Yazısı FR-098 İnceleme Raporu Formu FR-084 Tebellüğ Tutanağı-Ceza FR-082 Tanık İfade Tutanağı FR-081 Şüpheli Savunma Çağrı Yazısı FR-080 Şüpheli İfade Tutanağı-Müdafisiz FR-079 Şüpheli İfade Tutanağı-Müdafili FR-078 Şikayetçi İfadeye Çağrı Yazısı FR-077 Şikayetçi İfade Tutanağı FR-076 Soruşturma Raporu-Ceza FR-045 İstinabe Suretiyle İfade Alınması İçin Talep Yazısı FR-044 Soruşturma İşlemi İçin Ek Süre İsteme Yazısı FR-043 İnceleme İşlemi İçin Ek Süre İsteme Yazısı FR-042 Disiplin Soruşturması İçin Soruşturma Raporu FR-041 Ceza ve Disiplin Soruşturmaları İçin Soruşturma Raporu FR-040 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Savunma İsteme Yazısı FR-039 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Ceza Verme Yazısı FR-038 Disiplin Amirlerinin Kullanacağı Bir Alt Ceza Verme Yazısı FR-036 Soruşturma Dosyası Teslimi FR-034 Yeminli Katip Yemin Tutanağı FR-035 Dizi Pusulası 5. İŞ AKIŞ ŞEMALARI İA-053 Gelen Evrak Kayıt İşlemi İş Akışı İA-052 Giden Evrak Kayıt İşlemi İş Akışı İA-051 Kamu Görevinden Çıkarılma İşlemleri İA-050 Uyarma ve Kınama Ceza İşlemleri İA-049 Disiplin Soruşturma İşlemleri İA-048 Aylıktan Kesme Ceza İşlemleri İA-047 Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlemleri İA-046 Taşınır Kayıt Zimmet Alma İşlemleri İA-045 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Girişi İşlemleri İA-044 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Çıkışı İşlemleri İA-043 Taşınır Kayıt Tüketim Çıkışı İşlemleri İA-042 Taşınır Kayıt Yıl Sonu İşlemleri İA-041 Taşınır Kayıt Sayım ve Devir İşlemleri İA-040 Hizmet İçi Eğitim Programları İA-039 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İA-038 Yetkili Sendika Tespiti Toplantısı İA-037 Sendika Kurum İdari Kurul Toplantısı İA-036 Personel Kimlik Kartı İşlemleri İA-035 Yakın Kartı ve Geçici Kart İşlemleri İA-034 Aday Memur Hizmet İçi Eğitim, Asalet Tastiki ve Terfi İşlemleri İA-033 Askerlik İzni ve Dönüş İşlemleri İA-032 Ücretsiz İzin İşlemleri İA-031 Belge Talebi İşlemleri İA-030 Mal Bildirimi İşlemleri İA-029 Pasaport İşlemleri İA-028 Öğrenim Değerlendirme (İntibak) İşlemleri İA-027 Terfi İşlemleri İA-026 Hizmet Birleştirme İşlemleri İA-025 Emeklilik İşlemleri İA-024 Görevden Çekilme (İstifa) İşlemleri İA-023 Araştırma Görevlisi Ataması İA-022 Öğretim Görevlisi Ataması İA-021 Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama (Görev Süresi Uzatma) İA-020 Kadro İptal-İhdas İşlemleri İA-019 Sözleşmeli Personel Sözleşme Feshi İA-018 Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme İA-017 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İA-016 Mevsimlik Geçici İşçi Alımı İA-015 Sürekli İşçi Alımı İA-014 Profesör Ataması İA-013 Dr. Öğretim Üyesi Ataması İA-012 Doçent Ataması İA-011 TUS-DUS-YDUS-İlan ve Atama İşlemleri İA-010 657/4/B Sözleşmeli Personel Alımı İA-009 657 s.K. İdari Kadro Açıktan ve Naklen Atama İA-008 Akademik İlan İA-007 2547/13/b-4 md. Görevlendirme İA-006 2547/40-b Görevlendirme İA-005 2547/39. md. Görevlendirme İA-004 2547/38. md. Görevlendirme İA-003 2547/37. md. Görevlendirme İA-002 2547/35. md. Giden Personel İA-001 2547/35.md. Gelen Personel