Dokümanlar

5. İŞ AKIŞ ŞEMALARI İA-053 Gelen Evrak Kayıt İşlemi İş Akışı İA-052 Giden Evrak Kayıt İşlemi İş Akışı İA-051 Kamu Görevinden Çıkarılma İşlemleri İA-050 Uyarma ve Kınama Ceza İşlemleri İA-049 Disiplin Soruşturma İşlemleri İA-048 Aylıktan Kesme Ceza İşlemleri İA-047 Taşınır Kayıt Zimmet Verme İşlemleri İA-046 Taşınır Kayıt Zimmet Alma İşlemleri İA-045 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Girişi İşlemleri İA-044 Taşınır Kayıt Devir Yolu ile Malzeme Çıkışı İşlemleri İA-043 Taşınır Kayıt Tüketim Çıkışı İşlemleri İA-042 Taşınır Kayıt Yıl Sonu İşlemleri İA-041 Taşınır Kayıt Sayım ve Devir İşlemleri İA-040 Hizmet İçi Eğitim Programları İA-039 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İA-038 Yetkili Sendika Tespiti Toplantısı İA-037 Sendika Kurum İdari Kurul Toplantısı İA-036 Personel Kimlik Kartı İşlemleri İA-035 Yakın Kartı ve Geçici Kart İşlemleri İA-034 Aday Memur Hizmet İçi Eğitim, Asalet Tastiki ve Terfi İşlemleri İA-033 Askerlik İzni ve Dönüş İşlemleri İA-032 Ücretsiz İzin İşlemleri İA-031 Belge Talebi İşlemleri İA-030 Mal Bildirimi İşlemleri İA-029 Pasaport İşlemleri İA-028 Öğrenim Değerlendirme (İntibak) İşlemleri İA-027 Terfi İşlemleri İA-026 Hizmet Birleştirme İşlemleri İA-025 Emeklilik İşlemleri İA-024 Görevden Çekilme (İstifa) İşlemleri İA-023 Araştırma Görevlisi Ataması İA-022 Öğretim Görevlisi Ataması İA-021 Dr. Öğretim Üyesi Yeniden Atama (Görev Süresi Uzatma) İA-020 Kadro İptal-İhdas İşlemleri İA-019 Sözleşmeli Personel Sözleşme Feshi İA-018 Sözleşmeli Personel Sözleşme Yenileme İA-017 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İA-016 Mevsimlik Geçici İşçi Alımı İA-015 Sürekli İşçi Alımı İA-014 Profesör Ataması İA-013 Dr. Öğretim Üyesi Ataması İA-012 Doçent Ataması İA-011 TUS-DUS-YDUS-İlan ve Atama İşlemleri İA-010 657/4/B Sözleşmeli Personel Alımı İA-009 657 s.K. İdari Kadro Açıktan ve Naklen Atama İA-008 Akademik İlan İA-007 2547/13/b-4 md. Görevlendirme İA-006 2547/40-b Görevlendirme İA-005 2547/39. md. Görevlendirme İA-004 2547/38. md. Görevlendirme İA-003 2547/37. md. Görevlendirme İA-002 2547/35. md. Giden Personel İA-001 2547/35.md. Gelen Personel