Dokümanlar

2. EĞİTİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Kullanılan Dokümanlar) RPR-003 Haftalık Faaliyet Rapru FR-051 Eğitim Tutanağı DKD-009 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik DKD-010 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği FR-093 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kadro Talep Formu FR-001 İmza Tatbik Belgesi FR-089 Dilek, Şikayet, Öneri Formu PL-003 Yıllık Eğitim Planı-2021 PL-004 Yıllık Eğitim Planı-2022 FR-073 Yıllık Eğitim Plan Formu RPR-002 Birim İçi Değerlendirme Ölçeği LST-003 Eğitime Katılacak Personel Listesi FR-071 Aday Memur Eğitim Sınav Sonuç Listesi Formu FR-070 Oryantasyon Eğitim Plan Formu FR-069 Eğitmen Değerlendirme Formu FR-068 Toplantı Tutanak Formu FR-067 Sürekli İşçi Performans Değerlendirme Formu LST-007 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu FR-065 Eğitim İstek Formu RPR-001 Anket Değerlendirme Raporu FR-072 Birim İçi Değerlendirme Ölçeği FR-064 Doküman Talep, Revizyoni İptal Formu FR-063 Revizyon Takip Formu FR-062 Sivil Savunma Ekipleri Formu FR-060 Eğitim Değerlendirme Formu FR-059 Eğitim Katılım Formu FR-058 Hizmet İçi Eğitim Ders Ücreti Ödeme Bilgileri Formu DKD-030 Ek-4 Kamu Görevlileri Sendikaları Üyelikten Çekilme Dışındaki Diğer Nedenlerle Ayrılmalar ve İşyeri Değişikliği Bildirim Formu DKD-029 Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu DKD-028 Ek-2 Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyona Üyelik Başvuru Belgesi Formu DKD-027 Ek-1 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formu DKD-001 Sendika Üye Tespiti Toplantı Tutanağı FR-033 Devlet Memurları Yemin Belgesi FR-030 Personel Kimlik Kartı Teslim Formu FR-029 Hizmet İçi Eğitim Programı Formu FR-002 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu