Organizasyon Şeması

Başkanlık Organizasyon Şeması

 

 

 

Başkanlık Personeli Organizasyon Şeması

Başkanlık Personeli Organizasyon Şeması

 

Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

 

Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

 

 

 

Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

 

Disiplin Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

 

Disiplin Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması

 

 

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Organizasyon Şeması

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Organizasyon Şeması

 

 

 

Evrak Kayıt/Sekreterlik Birimi Organizasyon Şeması

Evrak Kayıt/Sekreterlik Birimi Organizasyon Şeması