Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ
SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ
SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Temel Değerler

SDÜ;

Adil olmayı,
Şeffaflığı,
Hesap verebilirliği,
Katılımcı olmayı,
Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı,
Mükemmelliği,
Üretkenliği,
Yenilikçiliği,
Yaratıcı düşünmeyi,
Akademik özgürlüğü,
Düşünce ve ifade özgürlüğünü,
Etik kurallara uygunluğu,
Kaliteyi,
Öğrenci odaklılığı,
Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı,
Geleceğe ışık tutmayı ve
İş tatminini geliştirmeyi
temel ilkeleri olarak benimsemiştir.