Hakkımızda

Personel Daire Başkanlığı, tüm personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri, yasa, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde zamanında, doğru ve süratle yürütmektedir. Üniversitemizin akademik ve idari tüm birimlerinin personel ofisleri ile koordineli olarak, yeni yayımlanan mevzuatların doğru yorumlanması ve uygulamaya geçilmesini sağlayarak, üst yönetime insan gücü planlaması ile ilgili önerilerde bulunmaktadır. Eğitim programları planlaması ve uygulaması ile kurumumuz personelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.