Dokümanlar

Aday Memur Temel Eğitim Ders Notları Devlet Teşkilatı (2.26 MB) Devlet Mallarını Koruma (295.79 KB) Milli Güvenlik (412.78 KB) İnsan Hakları (198 KB) Gizlilik ve Gizliliğin Önemi (447.05 KB) Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri (274 KB) Anayasa Hukuku (323.5 KB) Yer Değiştirme (579.5 KB) Takdirname ve Ödüllendirme (106.5 KB) Müracaat ve Şikayetler (123.5 KB) Mali ve Sosyal Hükümler (829 KB) Kılık Kıyafet (118 KB) Kamuda Hizmete Alam ve Atama (72 KB) Memuriyetin Sona Ermesi (17.5 KB) Disiplin (206.5 KB) Haklar ve Yasaklar (69 KB) Ödev ve Sorumluluklar (135.5 KB) Temel İlkeler (155.5 KB) Kamu Personeli (120.5 KB) Devlet Memurları Kanunu (1.96 MB) Halkla İlişkiler Ders Notları (2.01 MB) Disiplin Disiplin Soruşturmalarında Bir Alt Ceza İşleminin Uygulanması (373.57 KB) 2547 sayılı Kanun Disiplin ve Ceza Hükümleri - Açıklamalı Metin (773.29 KB) Personel Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması (641.44 KB) İnceleme ve Soruşturma İşlemlerinin Rektörlüğe Bildirimi (262.32 KB) Personel Ceza Tablosu (563.91 KB) Soruşturma Örnek Formları (156.54 KB) Disiplin İşlemleri (41.65 KB) Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atama Değerlendirme Kriter Komisyon Tutanakları Doktor Öğretim Üyesi Fen-Müh. Mim. Bilimleri Alanında Komisyon Tutanakları (18.17 KB) Doktor Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar-Sahne Sanatları Alanında Tutanakları (18.2 KB) Doktor Öğretim Üyesi Sağlık Bilimleri Alanında Komisyon Tutanakları (17.94 KB) Doktor Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Alanında Komisyon Tutanakları (21.97 KB) Kullanılan Formlar (Akademik) Ögretim Elemani Kadrolarina Basvurma Dilekce Formu (14.45 KB) Ögretim Elemani Kadrolarina Atama Dilekce Formu (16.37 KB) Yabanci Uyruklu Öğretim Elemanı (bilgi derleme formu) (155.49 KB) Yabanci Uyruklu Öğretim Elemanı (bilgi formu) (843.2 KB) Rektörlük, Fakülte ve Enstitü Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Formları (13.93 KB) MYO-Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı Formları (13.71 KB) Norm Kadroların Belirlenmesi Formu (16.82 KB) Doçentlik sınav jüri üyeleri ile Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör atama jürilerinde görev alan Öğretim Üyesi bilgi formu (11.58 KB) Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli İstihdamı Hakkındaki Tip Sözleşmesi (19.15 KB) Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Bilgi Formu (24.68 KB) YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA GİDEN ÖĞRENCİ (25.89 KB) YÖK YURT DIŞI DOKTORA ARAŞTIRMA DESTEĞİ KAPSAMINDA GİDEN ÖĞRENCİ (28.01 KB) ÖĞRETİM ÜYESİ İZNİ KAPSAMINDA GELEN ÖĞRETİM ÜYELERİ (16.35 KB) Mecburi Hizmet Formları (85 KB) Taahhüt ve Kefalet Senedi (Yurtdışı 33'üncü madde ve 39'uncu madde) (295.23 KB) Akademik Personel Dolu Kadro Değişikliği Formu (33.5 KB) Profesörlüğe Atananlar İçin Özgeçmiş Formu (34.5 KB) Akademik İdari Görev Listesi (15.22 KB) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu (46 KB) Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu (34 KB) Taahhüt ve Kefalet Senedi (Yurtiçi 35'inci madde) (260.18 KB) Profesörlüğe Atananlar İçin Bilgi Formu (32.5 KB) 37.Madde ile Görevlendirilecek Personel için Başvuru Formu (43.5 KB) Akademik Kadro Talep Formu (13.52 KB) Yurtdışı Çalışma Formu (32.5 KB) Profesör ve Doçent Kadrolarına Müracaat Eden Adaylara Ait Özgeçmiş Formatı (66.5 KB) Akademik Personel Bilgi Formu (75.5 KB) Kullanılan Formlar (Genel) İlişik Kesme Belgesi (15.79 KB) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (15.29 KB) BES Otomatik Katılım Personel Bilgi Formu (294.03 KB) Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (238.5 KB) Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (206 KB) PBS’de YILLIK İZİN FORMU OLUŞTURMA (943.3 KB) YILLIK İZİN TANIMLAMASI AÇIKLAMASI (466.17 KB) PBS’de İZİN ONAY / RED İŞLEMLERİ (545.22 KB) Mal Bildirimi Formu (18.09 KB) Terfi Tablosu (13.84 KB) Görevlendirme İstek Formu (Genel Sekreterlik) (11.77 KB) Görevlendirme İstek Formu (11.88 KB) Kimlik Kartı Teslim Formu (29 KB) Aile Yardımı Bildirimi (42.5 KB) Tebliğ Tebellüğ Belgesi (29.5 KB) Sendika Toplantı Tutanağı (43.5 KB) Sendika Formları (97 KB) Emeklilik Belgesi Matbu Formu (90 KB) Mal Bildirim Beyannamesi İzleme Kartı (10.2 KB) Mal Bildirim Beyannamesi Zarfı (27.5 KB) Aile Durumu Bildirimi (52.5 KB) İzin Formu (111.65 KB) Maaş Nakil Bildirim Formu (20.5 KB) Kullanılan Formlar (İdari) ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ (63.5 KB) İdari Personel Nakil Talep Formu (27 KB) Sicil Terfisinde Personelin Terfi Dönemini Gösterir Cetvel (20 KB) Sicil Değerlendirme Formu (19.5 KB) I-II-III Sayılı Cetveller (34 KB) İdari Personel Dolu-Boş Kadro Değişiklik Formu (3 ve 4 Sayılı Cetveller) (19 KB) İdari Personel Bilgi Formu (71.5 KB) Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İşlemleri (Dilekçe ve Dosya İçeriği) Profesör Kadrosuna Başvuru (YENİ) (36.59 KB) Doçent Kadrosuna Başvuru (YENİ) (20.9 KB) Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru (21.62 KB) SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri Öğretim Üyesi Adayı Özgeçmiş Formu (18.86 KB) SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme Kriterine İlişkin Yönerge (YENİ) (1.51 MB) SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu (98.88 KB) SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriteri (sadece Dr.Öğr.Üyesi için) (59.46 KB)
Doküman Arşivi
İdari Personel
Fotoğraf Albümü
Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru