Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Ülfet AYTEMİZ

Bilgisayar İşletmeni

ulfetaytemiz@sdu.edu.tr

Telefon: 211 16 22