Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü

Hatice YAMAN
Şef
haticeyaman@sdu.edu.tr
Telefon: 211 10 49

Fatma KAYIŞ

Şef

fatmakayis@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 53

 

Ummahan ÇOPUR

Şef

ummahancopur@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 51

 

 

 

 

 

 

Muhammed Emin TOSUN

Bilgisayar İşletmeni

muhammedtosun@sdu.edu.tr

Telefon: 211 17 24

Arif Ahmet ERDEM

Bilgisayar İşletmeni

ariferdem@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 77

 


İsmi ŞİRİN

Bilgisayar İşletmeni

ismisirin@sdu.edu.tr

Telefon: 211 17 68

Erkan GÜRDAL

Tekniker

gurdalerkan@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 47

Ayşe COŞKUN

Memur (Ş)

coskunayse@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 48

Esra İÇÖZ

Sürekli İşçi

esraicoz@sdu.edu.tr

Telefon: 211 17 27

 

Abdussamed Salih ÖZER

Bilgisayar İşletmeni

abdussamedozer@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 52

Ceylan TURAN

Memur (Ş)

ceylantekkus@sdu.edu.tr

Telefon: 211 14 31

ARŞİV

 

Mehmet KARAGÖZ

Bilgisayar İşletmeni

karagozmehmet@sdu.edu.tr

Telefon: 211 18 19 - 80 93

 

Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 62051