Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü

Hatice YAMAN
Şef
haticeyaman@sdu.edu.tr
Telefon: 211 10 49

Bahriye YILDIZ

Şef

bahriyeyildiz@sdu.edu.tr

Telefon: 211 16 96

Fatma KAYIŞ

Şef

fatmakayis@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 53

 

Ummahan ÇOPUR

Şef

ummahancopur@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 51

 

 

Ziya ÜNER

Bilgisayar İşletmeni

ziyauner@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 78

 

 

Muhammed Emin TOSUN

Bilgisayar İşletmeni

muhammedtosun@sdu.edu.tr

Telefon: 211 17 24

Arif Ahmet ERDEM

Bilgisayar İşletmeni

ariferdem@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 77

Ülfet AYTEMİZ

Bilgisayar İşletmeni

ulfetaytemiz@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 48

Erkan GÜRDAL

Tekniker

gurdalerkan@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 47

Ayşe COŞKUN

Memur

coskunayse@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 48

Esra İÇÖZ

Sürekli İşçi

esraicoz@sdu.edu.tr

Telefon: 211 17 27

 

ARŞİV

 

Mehmet KARAGÖZ

Bilgisayar İşletmeni

karagozmehmet@sdu.edu.tr

Telefon: 211 18 19 - 8093

 

Yayın Tarihi: 20/03/2012
Okunma Sayısı: 59155