Atama ve Özlük Şube Müdürlüğü

Yakup GÜLFİDAN

Yakup GÜLFİDAN

Şube Müdürü

yakupgulfidan@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 50

 

 


Hatice YAMAN

Enstitü Sekreteri
haticeyaman@sdu.edu.tr
Telefon: 211 10 49

 

 


Fatma KAYIŞ

Şef

fatmakayis@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 53

 

 

Ummahan ÇOPUR

Şef

ummahancopur@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 51

 

 

 

Muhammed Emin TOSUN

Bilgisayar İşletmeni

muhammedtosun@sdu.edu.tr

Telefon: 211 17 24

 

 

Mehmet KARAGÖZ

Bilgisayar İşletmeni

karagozmehmet@sdu.edu.tr

Telefon: 211 18 19 - 80 93

 

 

Yunus Emre GÜLER

Bilgisayar İşletmeni

yunusguler@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 78

 

 

Arif Ahmet ERDEM

Bilgisayar İşletmeni

ariferdem@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 77

 

 

Erkan GÜRDAL

Tekniker

gurdalerkan@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 47

 

 

 

Ayşe COŞKUN

Memur (Ş)

coskunayse@sdu.edu.tr

Telefon: 211 10 48

 

 

Esra İÇÖZ

Sürekli İşçi

esraicoz@sdu.edu.tr

Telefon: 211 17 27

 

 

Ceylan TURAN

Memur (Ş)

ceylantekkus@sdu.edu.tr

Telefon: 211 14 31