Hakkımızda

Tüm personelin atama, özlük ve emeklilik işlemleri mevzuat çerçevesinde yürütmek, personel ofisleri ile koordineli olarak uygulamaya geçilmesini sağlamak, insan gücü planlaması ile ilgili çalışmalar yapmak, eğitim programları planlaması ve uygulaması ile kurumumuz personelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.