Eğitim İntibakları

                 Bir üst öğrenimini tamamlayan (ortaokul, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) ve ortaöğretiminde bir yıl fazla eğitim (hazırlık sınıfı) alan personel, “aslı gibidir” onaylı geçici mezuniyet belgesini veya mezuniyet belgesini bir dilekçe ile çalıştığı birime vermesi gerekmektedir. İlgili Birimde bu dilekçeyi ve eklerini bir üst yazı ile Daire Başkanlığımıza ulaştırdığı takdirde gerekli intibak işlemi yapılacaktır.

Not: Yükseköğretimdeki hazırlık sınıfı eğitimleri değerlendirilmemektedir. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin A fıkrasının 6 ncı bendinin b alt bendinde Yükseköğretimde okunan hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 

Yayın Tarihi: 10/03/2015
Okunma Sayısı: 6926