Fakülte/Yüksekokul Sekreter Kadrolarına Atama/Görevlendirme

Üniversitemiz birimlerinde münhal bulunan veya görevden uzaklaştırma işlemleri nedeniyle boş kalan Fakülte/Yüksekokul sekreter kadrolarına atama/görevlendirme yapılacak. Bu kadrolara atanmak veya görevlendirilmek isteyen personel ile ön görüşme yapılacaktır. Ön görüşmeye katılmak isteyen personelin 21 Ekim 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar fotoğraflı özgeçmişlerini ozkanhuseyin@sdu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Ön görüşme 24 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 10.00’da Genel Sekreterlikte yapılacaktır.

 

Fakülte/Yüksekokul Sekreterliği kadrolarına müracaat etmek isteyen personelde aranan şartlar:

-          En az lisans mezunu olmak

-          657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesinin B fıkrasının b bendindeki şartları taşıyor olmak

-          Üniversitelerin herhangi biriminde en az 5 yıl çalışmış olmak

-          Son 2 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olmak

Yukarıda şartları taşımayan personelin yapmış olduğu müracaat dikkate alınmayacaktır. 20.10.2016

Yayın Tarihi: 20/10/2016
Okunma Sayısı: 4128