19 Mart 2019 Salı

Yurtiçi Görev.Uyulacak Esaslar

6137 defa okundu

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     :B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/ 5302-6400                                         12 Temmuz 2004

Konu  :Görevlendirmelerde Uyulacak esaslar

 

 

 

(  D    O    S    Y   A  )

 

 

 

            Yurt İçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

            Bu Yönetmelik gereği,

 

            1-Yurt içi yolluksuz görevlendirmelerde

 

   a)Bir haftaya kadar olan sürelerde ilgili birim amiri (Dekan, Enstitü Müdürü ve Yüksekokulu Müdürü) yetkili olduğundan bu tür görevlendirmelerde Birimince görevlendirmenin  yapılarak Rektörlüğe bilgi verilmesi.

   b)Bir haftadan (15) güne kadar olan görevlendirmelerde Rektör yetkili olduğundan tekliflerin Birimin Yönetim Kurulu Kararı ile(2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinde olmamasına rağmen)  Rektörlüğümüze yapılması.

   c) (15) Günü aşan yolluksuz görevlendirmelerde ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Rektörlüğe teklifte bulunulması

.

2- Yurt içi yolluklu görevlendirmelerde ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Rektörlüğe teklifte bulunulması,

 

3- Yurt içi yolluklu ve yolluksuz  her türlü görevlendirme tekliflerinde gidiş tarihinden bir hafta önce Rektörlüğümüzden olur alınması,

 

4- Yıllık izine ayrılacak olan birim yöneticilerinin yıllık izinleri ile yerlerine vekalet edecek personelin Rektörlüğümüzden onay alınmadan görevlerinden ayrılmaması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğe uygun hareket  edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesini rica ederim.

 

 

 

Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR

       Rektör

EK : 1

 

D A  Ğ  I  T  I  M      

Tüm Birimleri

 

 

 

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     :B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/ 5677-6765                                         20 Temmuz 2004

Konu  :Görevlendirmelerde Uyulacak esaslar

 

 

 

 

(  D    O    S    Y   A  )

 

 

 

 

 

 

:İlgi   :  a) 12.07.2004 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/5302-6400 sayılı yazımız.

             b) 15.07.2004 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.71.02-41/5517-6580   sayılı yazımız.

           

            Öğretim elamanlarının 2547 Sayılı Yasanın 39.maddesi kapsamında yapılacak olan görevlendirmelerinin nasıl olacağı  ilgi(a) ve (b) yazılarımızla duyurulmuştu. Bunun dışındaki izin ve görevlendirmelerde (Televizyonlarla yapılacak röportaj, herhangi bir kurumla yapılacak işbirliği çalışmaları gibi) Rektörlüğümüzce izin verilmeden ve görevlendirme yapılmadan görev yeri terk edilmeyecektir. Bu tip görevlendirme teklifleri oldu bitti denilecek bir zaman diliminde yapılmayacaktır. Makul bir süre önceden teklifler yapılacak  olur  alındıktan  sonra görev yerine getirilecektir.

 

            Özellikle bu konu ilgili Dekanlık Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüğü, Merkez Müdürlüklerince  titizlikle takip edilecektir.

 

            Bilgilerinizi rica ederim.

           

 

 

Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR

       Rektör