19 Mart 2019 Salı

Yönetim Kurulu Kararları

6165 defa okundu

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/

Konu     :Yönetim Kurulu Kararları.

 

 

 

(  D  O  S  Y  A  )

 

 

 

              Üniversitemiz birimlerinden Rektörlüğümüze gönderilen Yönetim Kurulu Kararlarının, Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Karar No’larında, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterlerine verilen hizmet içi eğitim seminerinde belirtilmesine rağmen bazı birimlerin halâ eski sisteme devam ettiği görüldüğünden, birimler arasında birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

              1. Yönetim Kurulu Toplantı Sayıları yıllar değişse de yıl başlarında sıfırdan başlamayacak, seri yıl sonunda kaldığı numaradan hiç kesilmeden devam ettirilecektir.

 

              2. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan birden çok kararın toplam sayısı, birim Yönetim Kurulu Karar defterinde kalacak olan ve toplu kararlar olarak Genel Sekreterliğe gönderilenlerde o toplantıda alınan karar toplam sayısı yazılacaktır.

 

              3. Bir Yönetim Kurulu toplantısında alınan birden fazla karardan Rektörlük birimlerine gönderilirken, kaç numaralı karar gönderiliyorsa Karar Sayısı hanesi, Karar Numarası (No’su) olarak değiştirilecek ve Karar No’da belirtilen karar sureti, birim sekreteri tarafından onaylandıktan sonra ilgili birime gönderilecektir.

4. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlarda birbiriyle ilgisi olmayan kararlar birleştirilerek tek karar altında birleştirildiği görülmüştür. Konusu farklı olan kararların ayrı karar numarasıyla alınarak ilgili birime gönderilecektir.

5. Bazı birimlerimizce disiplin cezalarının Yönetim Kurulu toplantılarında görüşüldüğü tespit edilmiştir. Bundan sonra Disiplin cezaları Disiplin Kurulunda görüşülecektir.

 

              Bilgilerinizi ve bundan sonra yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

Rektör

D A Ğ I T I M           :

Fakültelere

Yüksekokullara

Enstitülere

Arş.ve Uyg.Merkezlerine