19 Mart 2019 Salı

İdari Büroların Kurulması

4890 defa okundu

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/

Konu :İdari Bürolar.

 

 

( D O S Y A )

 

 

 

              Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı, 2547 Sayılı Yasa, 2914 Sayılı Yasa ve 21.11.1983 Tarih ve 18228 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında K.H.K.” (124 Sayılı K.H.K.) ile belirlenmiştir.

 

              2547 Sayılı Yasanın Yönetim Örgütleri başlığı altındaki 51.maddesinin (b) fıkrasında “Her fakültede Dekana bağlı ve Fakülte Yönetim Örgütünün başında bir Fakülte Sekreteri, Enstitü ve Yüksekokullarda ise Enstitü veya Yüksekokul Müdürüne bağlı Enstitü veya Yüksekokul Sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar Müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü, Dekanın veya Müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.” denilmektedir.

 

              Yine yukarıda bahsi geçen K.H.K.’nin Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri başlığı altındaki 38.maddesinde kısaca; “Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreteri, Enstitü Sekreteri ve bunlara bağlı yeteri kadar bürolardan oluşur.” denilmektedir.

 

              Rektörlüğümüzce yapılan incelemelerde Fakülte ve Yüksekokullarda farklı uygulamalar yapılarak değişik büroların oluşturulduğu tespit edilmiştir. Uygulamada birliği sağlamak amacıyla Rektörlüğümüzce değerlendirme yapılarak Fakülte ve Yüksekokullarda aşağıda belirtildiği şekilde büroların oluşturulması uygun görülmüştür.

 

              Fakülte veya Yüksekokul Sekreterine bağlı olarak Fakülte ve Yüksekokullarda oluşturulacak olan İdari Bürolar:

1.      Sekreterlik Bürosu (Yazı İşleri, Personel İşleri, Dekan/Müdür Sekreteri ..... gibi.)

2.      Öğrenci İşleri Bürosu

3.      Destek Hizmetleri Bürosu (Ayniyat İşleri, Ambar İşleri, Kütüphane İşleri, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler ...... vs.)

4.      Bölüm Sekreterlikleri (İhtiyaca ve personele bağlı olarak)

 

              Bu bürolarla görülen işlerin dışında ihtiyaç duyulan hizmetler için yeni büro açılmayacak ancak, bu bürolardan en uygun olan büroya o iş verilecektir. Her büronun sorumluluğu bir şefe, şef yok ise memura verilecek, birimdeki memur durumuna göre iki büronun sorumluluğu bir şef veya memura verilebilecektir. Fakülte veya Yüksekokul Sekreteri tarafından yapılacak bu düzenlemeler 2547 Sayılı Yasanın 51.maddesinin (b) fıkrasının son cümlesinde belirtildiği üzere, Dekan veya Yüksekokul Müdürünün onayından sonra uygulamaya konulacaktır.

 

./..

 

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/

Konu     :İdari Bürolar.

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

              Enstitülerimizde ise, Enstitü Sekreterine bağlı olarak;

 

1.      Sekreterlik Bürosu (Yazı İşleri, Müdür Sekreteri, .......... vs.)

2.      Öğrenci İşleri Bürosu

3.      Destek Hizmetleri Bürosu

 

Adı altındaki bürolar kurulacaktır.

 

              Birimlerimizdeki İdari Yapılanma yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak ve İdari Teşkilat Şemaları bu yapıya uyarlanacaktır.

 

              Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

Rektör

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM                            :

Gereği İçin                            :                                              Bilgi İçin                                :

Fakültelere                                                                            Genel Sekreterlik Makamına

Yüksekokullara                                                                     Daire Başkanlıklarına

Enstitülere