19 Mart 2019 Salı

Görev Süresi ve Terfiler

7491 defa okundu

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Personel Dairesi Başkanlığı

ISPARTA

 

Sayı     : B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-02/

 

Konu  :Görev Süreleri ve Terfiler.

 

 

 

( D  O  S  Y  A )

 

 

           

            Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde görev yapan akademik personelden (Öğr.Gör., Okutman, Uzman, Arş.Gör.) 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca kadrosunun bulunduğu birimden bir başka birimde görevlendirilenlerin;

 

1-      Terfi teklifleri (kademe ilerlemesi ve derece yükselmeleri) için Yönetim Kurulu Kararı alınmadan birim amirinin imzası ile düz yazı halinde kadrosunun bulunduğu birimce,

 

2-      Kadro derecesi değişikliğinin birim amirinin imzası ile düz yazı halinde kadrosunun bulunduğu birimce,

 

3-      Görev süresi uzatılması için Yönetim Kurulu Kararı alınarak ve alınan kararda uzatılacak görev süresinin (yıl olarak) belirtilerek bir üst yazı ile, henüz Yönetim Kurulu oluşturulmamış olan birimlerde ise sadece birim amirinin imzası (uzatılacak görev süresinin yıl olarak belirtilerek) ile düz yazı halinde görevli olduğu birimce,

 

4-      Rektörlüğümüz kadrosunda olup da Araştırma Uygulama Merkezleri ve Daire Başkanlıklarında görev yapan Okutman ve Uzmanların terfi ve görev süresi uzatmaları 22.03.2002 tarih ve B.30.2.SDÜ.0.70.71.01-15/1583-2394 sayılı yazımızda belirtildiği şekilde devam etmesi,

 

5-      Yardımcı Doçent olarak görev yapan öğretim üyelerinden kadrosunun bulunduğu birimlerden farklı birimlerde görev yapanların terfi ve kadro derece değişiklik tekliflerinin kadrosunun bulunduğu birimce, görev süresi uzatma tekliflerinin ise görevli olduğu birim tarafından kadrosunun bulunduğu birime görüş bildirilmesi sonucu kadrosunun bulunduğu birim tarafından teklif edilmesi gerekmektedir.

Yapılacak tüm tekliflerin en az bir ay öncesinden Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesini ve bu hususta gerekli titizliği göstermeyerek aksamaya sebebiyet veren personel hakkında gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesini rica ederim.

 

 

Prof.Dr.M.Lütfü ÇAKMAKÇI

                                                                                                                                                        Rektör

 

D  A  Ğ  I  T  I  M                :

Bütün birimlere